Daihatsu Feroza 1, F300 (1988 – 1992) – Arena Offroad

Daihatsu Feroza 1, F300 (1988 - 1992)